Právní oblasti

 

     Advokátní kancelář Volf & Zýka poskytuje veškeré právní služby fyzickým i právnickým osobám v těchto typech práva:

Obchodní právo

Občanské právo

Konkurs a vyrovnání

Finanční právo

Pracovní právo

Rodinné právo

Občanské právo procesní

Trestní právo

Správní právo