Advokátní kancelář

 

přehled služeb advokátní kanceláře

Využijte našich služeb

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby fyzickým i právnickým osobám se zaměřením na práva obchodní, zejména v oblasti zakládání obchodních společností, sepisování a posuzování obchodních smluv, změny a transformace společností, převody obchodních podílů, Plzeň, nám. Republikyzměny zápisů v obchodním rejstříku, vymáhání pohledávek soudní cestou, likvidace společností, konkursní řízení, dále na práva občanská jako jsou převody nemovitostí, koupě nemovitostí v zahraničí, spory ze závazkových vztahů, bytové právo, provádění dražeb, sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku, dědické právo, náhrada škody a na práva trestní, rodinná, a pracovní.